Nguyễn Văn Thức

dotNET Developer

Tôi là Nguyễn Văn Thức

dotNET Developer

Phát triển các ứng dụng web, service, web api dựa trên ngôn ngữ C# và .NET Core, .NET Framework

Xây dựng các hệ thống back-end, microservice chịu tải và có tính bảo mật cao.

Quản lý, cài đặt, tracing các service trên Linux.

Phát triển các ứng dụng mobile bằng Java (android), Swift (iOS).

Lập trình ứng dụng Web3 blockchain.

Skills

Back-end

 • Node.js
  Node.js
 • .NET Framework
  .NET Framework
 • .NET Core
  .NET Core
 • Python
  Python
 • Swagger / OpenAPI
  Swagger / OpenAPI

DevOps

 • Git
  Git
 • Docker
  Docker
 • GitHub Actions
  GitHub Actions

BDD

 • MongoDB
  MongoDB
 • Elasticsearch
  Elasticsearch
 • MSSQL Server
  MSSQL Server
 • Redis
  Redis

Kinh nghiệm làm việc